მეტის ნახვა

უძრავო სამგზავრო ლიფტი

 

40% -მდე ენერგიის დაზოგვა.

გლობალური ლიდერი, მუდმივი მაგნიტურ სინქრონულიმანქანა, ეფექტურად შეამცირებს ენერგომოხმარებას, შეუძლია შეამციროს ენერგიის მოხმარება 40%-მდე.

მშენებლობის სივრცის 10% -მდე დაზოგვა

ჯეორჯიან ლიფტ გრუპის სამგზავრო უძრავო ლიფტი ზოგავს სივრცეს და ანიჭებს კონსტრუქციას მეტ თავისუფლებას.

ლიფტი სამანქანო ოთახის გარეშე

კაბინის დიზაინი