სერვისი                          

ჯორჯია ლიფტ გრუპი გთავაზობთ ფართო სპექრტს: მიწოდებას, მონტაჟს, გაშვებას. ლიფტების, ექსკალატორების, ლიფტებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის,  საავტომობილო ლიფტებს. ასევე დისტანციური გაშვების სისტემები საინჟინრო ტექნიკის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით.

ჩვენი მომხმარებლები იღებენ კარგ პირობებს ბიზნესისათვის:

 • ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ კლიენტთან;

 • სხვადასხვა უცხოური და ადგილობრივი მწარმოებლებისგან აღჭურვილობის მიწოდება;

 • ჩვენი სპეციალისტების მიერ მოსამზადებელი სამუშაოების ყველა ეტაპის მხარდაჭერა;

 • ტექნიკის მოვლა შენახვა და შემდგომი გარანტია;

 • თანამედროვე საიმედო პროგრამული უზრუნველყოფა;

 • მოძველებული აღჭურვილობის მოდერნიზაცია.

 

სერვისი

ჯორჯია ლიფტ გრუპი უზრუნველყოფს ყველა სახის ლიფტების და სხვა აღჭურვილობის მომსახურებას.

მომსახურების უმაღლესი ხარისხი!

ჩვენი პროფესიონალიზმი ეფუძნება, რესერტიფიცირებას, მომსახურე პერსონალისათვის პერმანენტული ხასიათის ტრენინგებს, აგრეთვე  ხარისხისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტის დასკვნა, რომელიც წარმოადგენს მომსახურების მაღალი ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტს. ჩვენს საგანგაშო სისტემის მაღალ გარანტიას ქმნის, ჩვენი სამაშველო ჯგუფი.

მომსახურება

 • ლიფტების მოვლა-შეკეთება

 • ლიფტების და დისპეტჩერიზაციის კონტროლის სისტემების მოვლა-შეკეთება

 • ლიფტების კომბინირებულად მოვლა-შეკეთება

 • ლიფტების და დისპეტჩერიზაციის კონტროლის სისტემების კომბინირებულად მოვლა-შეკეთება

ლიფტების მონტაჟი

 • სამონტაჟო ადგილის ზომების აღება

 • დიზაინის შეფასების წარმოება

 • ლიფტით აღჭურვა და მიწოდების უზრუნველყოფა

 • ლიფტის მონტაჟი

 • გაშვების სამუშაოები

 • ხმოვანი კომუნიკაციის დამონტაჟება (საჭიროების შემთხვევაში)

 • დისპეჩერის კონტროლის სისტემების დაყენება

 • აღჭურვილობის შეღებვა შახტაში

 • ლიფტების ტექნიკური ინსპექცია

 • საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ინსპექტორისათვის ლიფტთან წვდომა საჭირო უსაფრთხოებისათვის

 

ლიფტების მოდერნიზაცია

 • ლიფტების წინასწარი შემოწმება

 • დიზაინის წარმოების შეფასება

 • საჭირო ლიფტით აღჭურვა და მიწოდების უზრუნველყოფა

 • უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საგანგებო ღონისძიებების ჩატარება

 • ლიფტის სიცოცხლის გახანგრძლივება კიდევ 25 წლის განმავლობაში

 • ახალი აღჭურვილობის დაცვა ვანდალიზმის აქტებისგან

 • სალიზინგო ურთიერთობების გამოყენების შესაძლებლობა

ლიფტის აღჭურვილობის ჩანაცვლებასთან დაკავშირებული დიზაინის შეფასების შესრულება

 • სამონტაჯო ადგილის ზომების აღება

 • გადაწერა, რეგისტრაცია, ნახაზების კოორდინაცია, კითხვარი, შეთანხმება

 

ლიფტების კომპონენტების წარმოება და შეკეთება

 • ჯორჯია ლიფტ გრუპი ს საწარმოო ბაზა აღწურვილია ყველა საჭირო აპარატურისგან, რომელიც საშუალებას იძლევა, ყველაზე რთული სამუშაოები განახორციელოს უმოკლეს დროში

 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ობიექტების, სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების რემონტი

 • ჯორჯია ლიფტ გრუპ ს აქვს ცალკე განყოფილება მაღალკვალიფიციური მუშაკების მშენებლობის სპეციალობით, რომელიც საშუალებას აძლევს შეასრულოს ლითონის დამონტაჟებისას ფართო სამშენებლო სამუშაოები, ასევე არა საცხოვრებელი ობიექტებისათვის და სხვა

 

ლიფტების სათადარიგო ნაწილების მიწოდება და მათზე გარანტია

 • ჯორჯია ლიფტ გრუპ ს აქვს დიდი რეზერვები, თბილი და მშრალი საწყობები.

 • ასევე სატვირთო მანქანის დატვირთვისა და გადმოტვირთვისთვის აუცილებელი მოწყობილობები.

 • ორგანიზაციას აქვს მსხვილი და მყარი ურთიერთობები მსხვილ გადამზიდავ კომპანიებთან

 • საწარმოს ყოველთვის აქვს მუდმივი რეზერვი აუცილებელი ნაწილებით